Το 2023, οι πληθυσμοί ζωικού κεφαλαίου της ΕΕ ήταν χαμηλότεροι από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.

 

Σε σύγκριση με το 2022, οι πληθυσμοί χοίρων και βοοειδών μειώθηκαν κατά 1%, ενώ τα πρόβατα μειώθηκαν κατά 3% και οι αίγες κατά 5%.

Το 2023, η ΕΕ είχε 133 εκατομμύρια χοίρους, 74 εκατομμύρια βοοειδή, 58 εκατομμύρια πρόβατα και 11 εκατομμύρια αίγες.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από προσωρινά στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της ΕΕ, τα οποία δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι πληθυσμοί όλων των ζωικών ειδών έχουν μειωθεί. Ο πληθυσμός των βοοειδών στην ΕΕ μειώθηκε λιγότερο, κατά 5% σε σύγκριση με το 2013, ακολουθούμενος από τους χοίρους (-6%). Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 9%, ενώ ο αριθμός των αιγών παρουσίασε απότομη μείωση κατά 15%.

Αντικρουόμενες εξελίξεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τους πληθυσμούς χοίρων και βοοειδών

Ενώ οι μεταβολές σε επίπεδο ΕΕ στους πληθυσμούς χοίρων και βοοειδών το 2023 σε σύγκριση με το 2022 ήταν σχετικά μέτριες, σημειώθηκαν διαφορετικές εξελίξεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Κροατία και η Ιρλανδία κατέγραψαν απότομες μειώσεις στους πληθυσμούς χοίρων τους (-10% σε σύγκριση με το 2022), ενώ η Βουλγαρία και η Μάλτα κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις (και οι δύο +21%).

Η Λετονία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού βοοειδών της το 2023 (μείωση 6% σε σχέση με το 2022), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία (όλες κάτω από περίπου 3%). Η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα με μέτρια αύξηση (+1%), ενώ οι πληθυσμοί βοοειδών στη Μάλτα, την Πολωνία και την Ιρλανδία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι στα επίπεδα του 2022.

 

Εττικέτες:
eurostat κτηνοτροφία ΕΕ