Σύντομη Αναδρομή

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχει αναδειχθεί

σε κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ με τη συμμετοχή 5.500 μελών και παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα

Οργανώνει

Τμήμα Συντήρησης & Monitoring των υλοποιηθέντων πάρκων (20ετής σύμβαση με τους παραγωγούς)

Κατασκευάζονται

συνολικά 500 πάρκα συνολικής ισχύος 50Mw & συνολικού προϋπολογισμού € 90εκ. Χρηματοδότηση €75εκ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνεργάζεται

με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πάρκων και δίνει χρηματοδοτικές λύσεις στους παραγωγούς - επενδυτές

Αναλαμβάνει

την μελέτη και την αδειοδοτική διαδικασία για 450 Φωτ/κα πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία & 50 στην Κέρκυρα

Η ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

οργανώνει και στελεχώνει Τμήμα Μελετών Αγροτικών Φωτ/κων Σταθμών (100Kw)

Συνεταιρισμός και

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Στα σχεδόν 100 χρόνια που υπάρχουμε, κάναμε πάντα κινήσεις που διασφάλιζαν αφ’ ενός το μέλλον του Συνεταιρισμού και αφ’ ετέρου το εισόδημα των παραγωγών μας.

Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, περισσότεροι από 5.500 επενδυτές (σε υφιστάμενα έργα στην Αιτωλοακαρνανία και αναπτυσσόμενα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα) διασφαλίζουν συμπληρωματικό εισόδημα.

Οι επενδύσεις γίνονται από εμάς, για εμάς. Τα κέρδη ανακυκλώνονται στην περιοχή. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι τεράστιο και αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Τα έργα ΑΠΕ της Ένωσης Αγρινίου είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποτελέσουν πυρήνα αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας συνολικά, με κάλυψη τοπικών αναγκών, με νέες θέσεις εργασίας και με διάχυση του παραγόμενου πλούτου.

 

Αιολικά Πάρκα
Ίδρυση 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων

 

10
ενεργειακές κοινότητες

1.050
μέλη

28
έργα

128,4 Mw
συνολική ισχύς

€186 εκατ.
επένδυση

 

Χρηματοδότηση

 

 

Βιοαέριο
Αιτωλοακαρνανίας

 

1
έργο

1 Mw
συνολική ισχύς

€2,8 εκατ.
επένδυση

 

Χρηματοδότηση