Η Ένωση Αγρινίου για να καλύψει τις απαιτήσεις  των προγραμμάτων της ΚΑΠ 2007-2013, αλλά και της νέας προγραμματικής περιόδου 2015-2020, δημιούργησε το τμήμα αγροτικών μελετών.

Σκοπός μας είναι η  έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των εν δυνάμει αγροτών, καθώς και των ενδιαφερομένων που θέλουν να ενταχθούν στον κλάδο.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου τµήµατος αποτελούν σχεδόν όλα τα προγράµµατα στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.Το τμήμα δραστηριοποιείται στους άξονες 1 και 2 με κυριότερη βαρύτητα στα παρακάτω μέτρα:

  • Μέτρο 214 «Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία)»
  • Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»
  • Μέτρο 121 «Σχέδια βελτίωσης» Μελέτη για άδειες χρήσης νερού Μελέτη για άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θα πρέπει να επισημανθεί πως το  Τµήµα Αγροτικών Μελετών έχει καταθέσει επενδυτικές προτάσεις για εκατοντάδες αγρότες  της περιοχής, µε τη συνολική επιλέξιµη δαπάνη να ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ.

Επικοινωνία: 2641.0.69026-28-32 

Υπεύθυνη: Έρση Γαλαζούλα