Ένωση Αγρινίου
Νέοι αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ

Νέοι αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ

Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων εγγυώνται την ποιότητα των τροφίμων, την περιβαλλοντική προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων καθ’ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Περισσότερα