Ένωση Αγρινίου
Διαχείριση και εκτροφή νεογέννητων μοσχαριών

Διαχείριση και εκτροφή νεογέννητων μοσχαριών

Τα µοσχάρια, αρσενικά ή θηλυκά, αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο για κάθε αγελαδοτροφική εκµετάλλευση, γι’ αυτό και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στη στέγαση και διατροφή τους στα πρώτα στάδια της ζωής τους.

Περισσότερα