Ένωση Αγρινίου
Κέντρο ικανοτήτων για την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες

Κέντρο ικανοτήτων για την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες

Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει και υποστηρίζει το Κέντρο Ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα- Smart Agro Hub.

Περισσότερα