Ένωση Αγρινίου
Δήλωση Κουτσουπιά για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Αιτωλοακαρνανία

Δήλωση Κουτσουπιά για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Αιτωλοακαρνανία

Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική επένδυση στα χρονικά του Συνεταιρισμού και στην ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας, περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Εγκρίθηκαν και οι 33 άδειες παραγωγής των 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων, συνολικής ισχύος 168MW.

Περισσότερα

Ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών

Ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2018.

Περισσότερα