Ένωση Αγρινίου
Τα Νέα Ενεργειακά Έργα της Ένωσης Αγρινίου

Τα Νέα Ενεργειακά Έργα της Ένωσης Αγρινίου

Πυρήνα αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας συνολικά, με κάλυψη τοπικών αναγκών, με νέες θέσεις εργασίας και με διάχυση του παραγόμενου πλούτου θα αποτελέσουν τα νέα έργα και οι δράσεις, που έχει δρομολογήσει ο Α.Σ. Ένωση Αγρινίου.

Περισσότερα

Δήλωση Κουτσουπιά για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Αιτωλοακαρνανία

Δήλωση Κουτσουπιά για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Αιτωλοακαρνανία

Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική επένδυση στα χρονικά του Συνεταιρισμού και στην ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας, περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Εγκρίθηκαν και οι 33 άδειες παραγωγής των 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων, συνολικής ισχύος 168MW.

Περισσότερα