Ένωση Αγρινίου
ΟΠΕΚΕΠΕ και Έλεγχοι – Ενστάσεις - Κυρώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ και Έλεγχοι – Ενστάσεις - Κυρώσεις

Όσα ισχύουν για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους – Τι θα συμβεί αν διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Περισσότερα

Οδηγίες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς

Οδηγίες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς

Με δεδομένες τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο, είναι αναγκαίο να δοθεί επιπλέον προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ώστε να διασφαλιστούν οι καλλιέργειες και να αποφευχθούν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις εκμεταλλεύσεις και το εισόδημα των παραγωγών.

Περισσότερα