Ένωση Αγρινίου
«Μια ιστορική ευκαιρία για την Ελληνική Αιγοπροβατοτροφία»

«Μια ιστορική ευκαιρία για την Ελληνική Αιγοπροβατοτροφία»

Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιγών στην Ευρώπη, κατέχει την τέταρτη θέση σε πληθυσμό προβάτων και δύναται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αυτή την υψηλής θερμιδικής αξίας τροφή, στην κάλυψη των αυξανόμενων επισιτιστικών αναγκών του πλανήτη ως το 2050, με την ενθάρρυνση ενός τομέα, που έχει συγχρόνως και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Περισσότερα