Ένωση Αγρινίου
Πιστοποίηση σε περισσότερους από χίλιους παραγωγούς της Ένωσης Αγρινίου

Πιστοποίηση σε περισσότερους από χίλιους παραγωγούς της Ένωσης Αγρινίου

Συνεχίζεται η εκπαίδευση για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί έχουν πάρει μέχρι σήμερα την πιστοποίηση, μέσω της Ένωσης Αγρινίου. Στο απόλυτο 100% η επιτυχία των παραγωγών μας στις εξετάσεις.

Περισσότερα

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 σε 44.958 γεωργούς συνολικής αξίας 35,6 εκ. ευρώ. Από το σύνολο των 44.958 η συμπληρωματική κατανομή αφορά σε 14.346 γεωργούς.

Περισσότερα