Ένωση Αγρινίου
Εξισωτική Αποζημίωση: ολοκληρώθηκε η κατάταξη - ξεκινούν οι ενστάσεις

Εξισωτική Αποζημίωση: ολοκληρώθηκε η κατάταξη - ξεκινούν οι ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 30.11.2022, μέχρι την Τρίτη 13.12.2022.

Περισσότερα

Παραλαβή ελιών τοις μετρητοίς και στην καλύτερη τιμή