Ένωση Αγρινίου
Προστασία στον αμπελώνα – Γεωργικές προειδοποιήσεις

Προστασία στον αμπελώνα – Γεωργικές προειδοποιήσεις

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Περισσότερα