Ένωση Αγρινίου
Κόμβοι Μαθητείας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Κόμβοι Μαθητείας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Το έργο Apprenticeship Hubs in Agro-Food Sector, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, θα παρουσιάσει η Ένωση Αγρινίου και το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, το οποίο συμμετέχει ως εταίρος στο έργο αυτό, στο περίπτερο 2, stand 44 στην AGROTICA 2020.

Περισσότερα

Πρωτοβουλίες για Δασικούς Χάρτες –Κτηματολόγιο

Πρωτοβουλίες για Δασικούς Χάρτες –Κτηματολόγιο

Για το 55% της χώρας έχουν υποβληθεί 170.000 αντιρρήσεις και την τελευταία 2ετία έως σήμερα, έχουν εξετασθεί οι 10.000. Εάν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν ως έχουν, οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών θα ολοκληρωθούν σε 27 χρόνια!

Περισσότερα

Εκπαίδευση Αγροτών στις νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή

Εκπαίδευση Αγροτών στις νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή

Εκδήλωση για το έργο SAGRI στην Agrotica - Σκοπός του έργου είναι να παράσχει στους αγρότες και σε άλλους ενδιαφερόμενους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρό-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για τη βιώσιμη γεωργία.

Περισσότερα