Ένωση Αγρινίου
Απώλειες για το Βαμβάκι αν υπάρχουν ξένες ύλες πάνω από 10%

Απώλειες για το Βαμβάκι αν υπάρχουν ξένες ύλες πάνω από 10%

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού».

Περισσότερα