Εγκατάστασης Νέων Καλλιεργειών

Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για χρήση στην καλλιέργεια

Βελτίωση μεθόδων παραγωγής τροφίμων

about

Ερευνητικά Προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα

Δημιουργία λειτουργικών αλειφόμενων τυριών εμπλουτισμένων με εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από τη Δυτική Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφώνγια τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της φυσικής μαύρης ελιάς «Καλαμών»με την εφαρμογή τεχνολογικών βελτιώσεων κατά την επεξεργασία του καρπού.

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εφαρμοσμένη καινοτομία στον αγροτικό τομέα – Πιλοτικές Εφαρμογές Ευφυούς Γεωργίας

Εταιρικό σχήμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών