Σε συνεχή άνοδο οι καλλιέργειες βιολογικών

Eurostat: πόσο έχουν επιτευχθεί οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πλεόνασμα του διεθνούς εμπορίου αγαθών στη ζώνη του ευρώ: €15,0 δισ.

Η ευρωπαϊκή ζώνη γάλακτος

Μείωση του ζωικού κεφαλαίου το 2023 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Σημαντική αύξηση στις εισαγωγές, αλλά και στις εξαγωγές μελιού στην ΕΕ

Φυτοφάρμακα: μείωση 10% στην ΕΕ- Τεράστια η μείωση στην Ελλάδα

Μειώθηκε κατά 3,2% το εμπόριο γεωργικών προϊόντων

Υδατοκαλλιέργειες: 1,08 εκατομμύρια τόνοι εκτροφής στην ΕΕ το 2022

Πως διαμορφώθηκε το λιανικό εμπόριο στη ζώνη του ευρώ

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων