Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 19,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022, είχε παρουσιάσει αύξηση 20,5%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 19,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023,οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 37,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα, και

β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,5%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 15,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι αύξησης 9,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2023 με τον Φεβρουάριο 2022.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, οφείλεται:

α) στην μείωση κατά 3,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και

β) στην αύξηση κατά 3,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023.