Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος στην περιοχή της Αμφιλοχίας ζητά τυροκόμο για άμεση πρόσληψη, για μόνιμη απασχόληση με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Σχολής Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Τυροκόμησης μαλακών και σκληρών τυριών άλμης κι άλλων τυροκομικών προϊόντων.     

Αποστολή βιογραφικών στο: info@amfigal.com.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 26420-71500

 

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων