Το 2023, τα μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 163.700 τόνους φυσικού μελιού από χώρες εκτός ΕΕ, αξίας 359,3 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Ταυτόχρονα, μόλις 24.900 τόνοι εξήχθησαν από τα μέλη της ΕΕ εκτός ΕΕ, αξίας 146,0 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε σύγκριση με το 2013, οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20% (από 136.300 σε 163.700 τόνους) και οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 14% (από 21.700 σε 24.900 τόνους).

Το 2023, οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός της ΕΕ προήλθαν κυρίως από την Κίνα (60.200 τόνοι ή 37% των συνολικών εισαγωγών μελιού εκτός ΕΕ), ακολουθούμενη από την Ουκρανία (45.800 τόνοι, 28%), την Αργεντινή (20.400 τόνοι, 12%), το Μεξικό (10.700 τόνοι, 7%) και την Κούβα (4.700 τόνοι, 3%).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε ως ο κύριος εξαγωγικός εταίρος το 2023, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών μελιού της ΕΕ (4 300 τόνοι ή 17% όλων των εξαγωγών μελιού εκτός ΕΕ). Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία (3.500 τόνοι, 14%), η Ελβετία (3.400 τόνοι, 13%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (3.300 τόνοι, 13%) και η Ιαπωνία (2.500 τόνοι, 10%).

Το 2023, η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μελιού της ΕΕ, εισάγοντας 41.000 τόνους μελιού από χώρες εκτός της ΕΕ, ή το 25% όλων των εισαγωγών της ΕΕ. Το Βέλγιο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας (31.400 τόνοι, 19%), μπροστά από την Πολωνία (23.300 τόνοι, 14%), την Ισπανία (15.700 τόνοι, 10%) και τη Γαλλία (7.700 τόνοι, 5%).

Η Ισπανία πρωτοστάτησε ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, αποστέλλοντας 7.100 τόνους μελιού σε χώρες εκτός της ΕΕ, ή το 29% όλων των εξαγωγών μελιού εκτός ΕΕ. Η Γερμανία ακολούθησε με 5.500 τόνους (22% του συνόλου των εξαγωγών), μπροστά από τη Ρουμανία (1 700 τόνοι, 7%), την Ουγγαρία (1.600 τόνοι, 6%) και την Ελλάδα (1.500 τόνοι, 6%).

 

 

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων