Με τις νέες εντολές εξοφλούνται 430 πάρκα, συνολικού πληρωτέου ποσού (άθροισμα 5 τιμολογίων) έως 168.513€.

ενωση αγρινιου (1)

Συνεχίζεται, με νέες εντολές που έδωσε ο ΛΑΓΗΕ στις Τράπεζες, η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2014 και συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, για όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει έως τις 02.09.2014, Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση.