Με βάση τις πληροφορίες από την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί Γεωργίας θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τομέα. 

Το Συμβούλιο θα δώσει συνέχεια στις απαντήσεις σε διάφορα θέματα, εστιάζοντας παράλληλα στο μέλλον της διαχείρισης κρίσεων.

Κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί Γεωργίας θα συζητήσουν την κατάσταση της αγοράς, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Με βάση τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για το θέμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Διάφορα

Μεταξύ των θεμάτων «Διάφορα» της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  θέτοντας την καλή μεταχείριση των ζώων στο επίκεντρο της επόμενης ημερήσιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σλοβενική αντιπροσωπία, σε δημόσια συνεδρίαση)

  απλούστευση και φιλική προς την καινοτομία ρύθμιση στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής (δανική  αντιπροσωπία, σε δημόσια συνεδρίαση)

  επισήμανση της χώρας προέλευσης των τροφίμων (δημόσια συνεδρίαση της γερμανικής αντιπροσωπίας)

Εττικέτες:
ΕΕ