Ο νέος κανονισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 αποτελεί πλέον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 25 Μαΐου 2024, τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός της ΚΑΠ με τον οποίο επέρχεται σειρά βελτιώσεων σε ό,τι αφορά τα πρότυπα για τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές (ΚΓΠΚ).

Ειδικότερα τροποποιούνται τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ παράλληλα επέρχονται αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ και στις εξαιρέσεις από ελέγχους και κυρώσεις.

Οι νέοι κανόνες παρέχουν απλούστευση, μείωση του διοικητικού φόρτου και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη συμμόρφωση με ορισμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα προβλέψιμο πλαίσιο για τους αγρότες. 

Στόχος της ΕΕ ήταν να διατηρηθεί  ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διατήρησης των φιλοδοξιών βιωσιμότητας που περιέχονται στην ΚΑΠ και της διασφάλισης της αποτελεσματικής και έγκαιρης αντιμετώπισης των ανησυχιών των γεωργών

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΩ.

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων