Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε το αρχικό σύστημα «Προορισμός Γη» (DestinE).

 

 

Tο DestinE είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής, με στόχο την ανάπτυξη ενός ψηφιακού δίδυμου της Γης υψηλής ακρίβειας. Η εγκατάσταση του συστήματος DestinE σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (EuroHPC), συμπεριλαμβανομένου του υπερυπολογιστή LUMI στο Kajaani της Φινλανδίας, έχουν επιφορτιστεί με την προσομοίωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, η Ευρώπη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε μείζονες φυσικές καταστροφές, να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να αξιολογήσει τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις τέτοιων γεγονότων.

Το DestinE χρησιμοποιεί πρωτοφανείς δυνατότητες μοντελοποίησης χάρη στους υπολογιστές EuroHPC και την ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί επίσης βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, εδραιώνοντας την πρόσβαση σε πολύτιμες πηγές δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το DestinE είναι πλέον λειτουργικό και αναμένεται να εξελίσσεται συνεχώς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και αναπτύσσοντας περαιτέρω εξαρτήματα. Μέχρι το 2030, το DestinE θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα πλήρες ψηφιακό αντίγραφο της Γης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αρχικού συστήματος περιλαμβάνουν:

DestinE Core Service Platform, εξυπηρετώντας τους χρήστες με πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές της.

Δύο ψηφιακά δίδυμα DestinE - το ψηφιακό δίδυμο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το ψηφιακό δίδυμο που προκαλείται από ακραίες καιρικές συνθήκες, που προσφέρουν δεδομένα σε υψηλή ανάλυση που υποστηρίζουν την ανάλυση και τη δοκιμή σεναρίων.

▪ Η δεξαμενή δεδομένων DestinE παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα των ψηφιακών διδύμων DestinE και σε μεγάλο αριθμό άλλων πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Copernicus, της συνιστώσας γεωσκόπησης της ΕΕ στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Το DestinE ξεκίνησε επίσημα το 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT).

Η επί του παρόντος συμφωνηθείσα χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη υπερβαίνει τα 315 εκατομμύρια ευρώ. Η έναρξη σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης φάσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης, αμφότερες χρηματοδοτούμενες με πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία. Η τρίτη φάση και η χρηματοδότησή της υπόκεινται στη συμφωνία του τελικού προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη 2025-2027, το οποίο καταρτίζεται επί του παρόντος. Περαιτέρω χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη πρόσθετων ικανοτήτων ψηφιακού διδύμου χορηγήθηκε μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

 

Εττικέτες:
ΕΕ περιβάλλον έρευνα