Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, συνολικού ύψους 571 εκατ. ευρώ, τα οποία διατίθενται για έργα που προωθούν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία και την ποιότητα ζωής, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

 

Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα βοηθήσει την ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να επαναφέρει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030 και να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ανάλογα με τα διάφορα είδη επιχορηγήσεων για έργα του LIFE, προκηρύσσονται πολλές διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά σχεδόν 60%, ενώ πλέον περιλαμβάνει και ένα υποπρόγραμμα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του LIFE 2024 ξεκινούν από σήμερα (18 Απριλίου 2024) - με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς:

Πρότυπα σχέδια δράσης (ΕΣΔ)

▪    Φύση και βιοποικιλότητα - 155 εκατομμύρια ευρώ.

▪    Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής - 65 εκατομμύρια ευρώ.

▪    Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν - 61,98 εκατ. ευρώ.

▪    Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας - 4 εκατ.

▪    Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους - 8 εκατ. ευρώ.

▪    Περιβαλλοντική διακυβέρνηση - 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επιχορηγήσεις δράσης συντονισμού και στήριξης (CSA)

▪    Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας - 77 εκατ.

▪    Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SNAPs/SIPs) - €150 εκατ.

▪    Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία για SIP και SNAP (TA-PP), αναπαραγωγή, ανάπτυξη ικανοτήτων ή νομοθετικές προτεραιότητες και προτεραιότητες πολιτικής - 26 εκατ. ευρώ

▪    Ειδικές συμφωνίες επιδότησης λειτουργίας για ΜΚΟ - 14 εκατ. ευρώ.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για όλους τους διαφορετικούς τύπους επιχορηγήσεων έργων LIFE, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και πολλά άλλα στη σελίδα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων LIFE 2024.

Εττικέτες:
περιβάλλον ΕΕ