Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού ΕΔΟΡΕΛ που πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2024 στο ξενοδοχείο PORTO-PALACE  στη Θεσσαλονίκη. 

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Αρναουτέλης Ιωάννης

ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Βαδαρλής Αθανάσιος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γκαντζάρας  Χρήστος

Α' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Καραγεωργίου Αγάπιος

ΑΦΟΙ Κ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.–3αλφα

Κουκουρίκης Βασίλης

Β' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Κωστηνάκη Γεωργία

EURICOM HELLAS S.A.

Μπέγκας Σταύρος

BEGAS AGRO Α.Ε. - ΜΠΕΓΚΑΣ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.

Πιστιόλας Αναστάσιος

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - AGRINO

Ρούζιος Κωνσταντίνος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ

Τσιχήτας Χρήστος

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε με μοναδικό θέμα την συγκρότησή του σε σώμα. Ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:

Πρόεδρος

Αρναουτέλης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Γκαντζάρας Χρήστος

Ταμίας

Καραγεωργίου  Αγάπιος

Γραμματέας

Βαδαρλής Αθανάσιος

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΔΟΡΕΛ  Αρναουτέλης Ιωάννης ευχαρίστησε το νέο διοικητικό συμβούλιο για την εκλογή του και τόνισε ότι η κύρια επιδίωξή του είναι να εργαστεί για το καλό της ορυζοκαλλιέργειας και να συνεργαστεί ομαλά με όλους τους φορείς προκειμένου η ΕΔΟΡΕΛ να πραγματοποιήσει τους στόχους της.

 

Εττικέτες:
διεπαγγελματικές

Κατάστημα Συναιτεριστικών Προϊόντων