Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές με θέμα την ανάγκη ψήφισης όσων αλλαγών για τη Νέα ΚΑΠ 2023-2027 έχουν συμφωνηθεί, τα προβλήματα της οποίας μέχρι πρότινος, επέφεραν ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στην παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών. 

Οι εν λόγω αλλαγές, αν και λίγες, είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν από το 2024, καθώς είναι σημαντικές για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να αποτελέσουν την αρχή, ώστε στην επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει από τις ευρωεκλογές να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες αλλαγές.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τα θέματα της γεωργικής παραγωγής και της αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η ΕΘ.Ε.Α.Σ. (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) έλαβε την πρωτοβουλία επικοινωνίας μαζί σας, για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα προβλήματα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και την υιοθέτηση αλλαγών βελτίωσης από το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, έδειξαν ότι η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, που είχε ως ορθό στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, εν τούτοις, είχε σημαντικές ελλείψεις στον τρόπο εφαρμογής της και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα.

Συνοπτικά, αυτά τα προβλήματα είναι:

▪    Η υποβάθμιση της σημασίας της παραγωγικής δραστηριότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των μακροχρόνιων λειτουργικών υποχρεώσεών τους, αγνοώντας πόσο ευαίσθητη είναι η βιωσιμότητά τους στις μεταβολές των ενισχύσεων, οι οποίες έγιναν χωρίς τη δέουσα ανάλυση επιπτώσεων.

▪    Αγνοήθηκε η οικολογική και περιβαλλοντική σημασία της διατήρησης των εκμεταλλεύσεων ως παραγωγικές οντότητες στην περιφέρεια και ειδικά στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Το κέντρο της ΚΑΠ μετατοπίσθηκε από την εκμετάλλευση-παραγωγό και κάτοικο της υπαίθρου, σε πολλά ειδικά μέτρα, στα οποία, κυρίως, οι εκμεταλλεύσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν και να προσαρμοσθούν χωρίς προβλήματα,  χωρίς πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου και χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση.

▪    Η πολυπλοκότητα της ΚΑΠ, η οποία αντιμετωπίζει τους παραγωγούς ως «υπηρέτες» της γραφειοκρατίας και όχι το αντίθετο, όπως αρμόζει, ήτοι σε εξυπηρετούμενους από αυτήν. Έτσι, το επιπλέον σημαντικό γραφειοκρατικό κόστος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ συνοδευόμενο από την πολυπλοκότητα, επιφέρει  μεταφορά σημαντικών πόρων από την αγροτική παραγωγή στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, για γραφειοκρατικές διαδικασίες, που πολλές είναι αχρείαστες και άσκοπα επαναλαμβανόμενες.

▪    Αγνοήθηκε ότι μετά την τριπλή κρίση της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των προβλημάτων της κλιματικής κρίσης, οι αγρότες είχαν ήδη εξαντληθεί από την συνεχή προσπάθεια προσαρμογής και τους ήταν πολύ δύσκολο να αφομοιώσουν τόσο γρήγορα τις αλλαγές της ΚΑΠ, ιδιαίτερα οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι και οι πιο ευαίσθητες.

Αυτά τα θέματα, αν και οι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί τα είχαν θέσει νωρίς, αναγνωρίστηκαν ως σοβαρά μετά τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς εφαρμογής και τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και αποτελέσαν την αφετηρία για την αναγκαιότητα υλοποίησης άμεσων αλλαγών στην εφαρμοζόμενη ΚΑΠ, για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Με βάση τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έρθουν κάποιες τροποποιήσεις για ψήφιση – συμφωνία – στο Ευρωκοινοβούλιο πριν το τέλος Απριλίου για να εφαρμοσθούν από το 2024. Επειδή οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου λήγουν για αυτήν την περίοδο, εν όψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου, είναι πολύ κρίσιμο, έστω και αυτές οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί,  να ψηφισθούν ώστε να ακολουθήσουν τη νέα περίοδο μετά τις Ευρωεκλογές και οι υπόλοιπες.

Για τον λόγο αυτό, ως ΕΘ.Ε.Α.Σ., εκπροσωπώντας θεσμικά τους Έλληνες αγρότες και τους  Συνεταιρισμούς, σας ζητάμε να στηρίξετε με την ψήφο σας τις αλλαγές στην επικείμενη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, θεωρούμε κρίσιμο αυτές οι αλλαγές να εφαρμοσθούν από το 2024, καθώς είναι σημαντικές για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  και  ειδικά των μικρότερων, οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα στη χώρα μας».

Εττικέτες:
ΕΘΕΑΣ ΚΑΠ