Οι ελαιώνες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο σχηματισμού των ανθοταξιών. Οι μεσοπρώιμοι και πιο όψιμοι ελαιώνες βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης των ανθοταξιών και ανοίγματος των οφθαλμών.

 

Μετά από την περσυνή, πολύ άσχημη χρονιά ως προς την παραγωγικότητα των ελαιοδέντρων στην Αιτωλοακαρνανία, φέτος οι καλλιεργητές διαπιστώνουν ότι οι αρχικές ενδείξεις είναι εξαιρετικές. 

Ωστόσο, υπάρχει ο εύλογος προβληματισμός σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, τις πιθανές προσβολές και άλλους παράγοντες, που θα διαμορφώσουν και την τελική παραγωγή. 

Σε πρόσφατη ανάρτηση μιλήσαμε διεξοδικά για το έντομο Μαργαρόνια και τη σταθερή όσο και έντονη παρουσία του στους ελαιώνες της περιοχής. Επίσης, εξηγήσαμε την ανάγκη ορθής διαχείρισης των ζιζανίων. Υπάρχουν, ωστόσο, δυο μηκυτολογικές ασθένειες που φαίνεται ότι έχουν μεγάλη εξάπλωση στα λιοστάσια της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που σημαίνει ότι οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να δόσουν ιδιαίτερη προσοχή και σε συνεννόηση με τον γεωπόνο τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Πρόκειται για την Κερκοσπορά και το Κυκλοκόνιο. 

Η κερκόσ̟πορα σχηματίζει γκρίζο μεταχρωματισμό στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων ενώ στην επάνω επιφάνεια σχηματίζονται ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες, οι οποίες εξελίσσονται σε ξηράνσεις. Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση της ασθένειας.

Επειδή υπάρχει υψηλό αρχικό μόλυσμα και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση και περεταίρω εξάπλωση της ασθένειας, συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την προστασία της νεαρής βλάστησης. Στην περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση και η πίεση της ασθένειας είναι μεγάλη και οι προσβολές συνεχίζονται, θα χρειαστεί και 2η επέμβαση (προληπτικά / θεραπευτικά).

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα σε προσβολές από Κυκλοκόνιο είναι οι καστανές κυκλικές κηλίδες - «μάτια παγωνιού» - στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλει ακόμη τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών και πιο σπάνια τους καρπούς και τους νεαρούς κλάδους. Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Οι καιρικές συνθήκες αυτής της περιόδου ευνοούν τις νέες μολύνσεις. Οι ανοιξιάτικες μολύνσεις αποτελούν τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους του Α. Σ. Ένωση Αγρινίου και στο κατάστημα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τηλ. επικοινωνίας: 2641.0.69011.