Στην τελική ευθεία για τις πολυαναμενόμενες πληρωμές έχει εισέλθει ο Οργανισμός, που εργάζεται πυρετωδώς αυτή την περίοδο, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να καταβληθεί το σύνολο των προβλεπομένων χρημάτων στους δικαιούχους παραγωγούς. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα έχουν επισήμως ανακοινωθεί, αναμένεται πριν το Πάσχα να καταβληθούν τα περίπου 88 εκατ. ευρώ που παραμένουν αδιάθετα από την Ενιαία Ενίσχυση του 2023, τα περίπου 425 εκατ. ευρώ που αφορούν στα Οικολογικά Σχήματα και περίπου 245 εκατ. ευρώ για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα τη «διαδικασία έγκρισης πληρωμής αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων αμέσων ενισχύσεων, καθώς και των ειδικών μετρίων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το ελεγκτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της πληρωμής:

Ι. Των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων. Τα είδη παρέμβασης μπορούν να λάβουν τη μορφή αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 2115/2021.

Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 

2. Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 

3. Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας 

4. Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (Οικολογικά σχήματα) 

▪    Π1-31.3 - Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

▪    Π1-31.10 – Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας

▪    Π1-31.2 – Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

▪    Π1-31.3 – Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

▪    Π1-31.4 – Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

▪    Π1-31.5 – Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

▪    Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέτρων

▪    Π1-31.7 – Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

▪   Π1-31.8 – Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

▪    Π1-31.9 – Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας  

Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι κάτωθι: 

α) συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σύμφωνα με την C (2022) 8270/21.11.2022 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027 στους παρακάτω τομείς: 

Π1-32.1-Φυτικής παραγωγής και συγκεκριμένα για τα προϊόντα: 

Σκληρό σιτάρι – Μαλακό σιτάρι – κριθάρι

Αραβόσιτος

Ρύζι

Σπόροι σποράς 

Βιομηχανική Τομάτα 

Πορτοκάλι χυμοποίησης

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση

Κορινθιακή σταφίδα

Μήλα 

Π1-32.2-Φυτικής παραγωγής Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και συγκεκριμένα:

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή

Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή 

Π1-32.3-Ζωϊκής παραγωγής και συγκεκριμένα για τα προϊόντα:

Πρόβειου και αίγειου κρέατος

Βόειο κρέας-μέτρο Α: Θηλυκά ζώα από 18 μηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης

Βόειο κρέας-μέτρο Β: Σφάγιο ηλικίας 11 έως 12 μηνών

Βόειο κρέας-μέτρο Γ: Σφάγιο ηλικίας 14-24 μηνών 

Π1-32.4-Μεταξοσκώληκες

Π1-36-Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι σε εφαρμογή των άρθρων 36 έως 41 του ανωτέρω Κανονισμού. 

Των ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 που αφορούν στις ενισχύσεις:

α) για τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων

β) για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπελώνων

γ)  για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου

δ)  για την καλλιέργεια πατάτας

ε) για την καλλιέργεια φασολιού 

στ) για την καλλιέργεια τοματακιού Σαντορίνης

ζ)  για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου

η) για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου 

θ)  για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών

ι)  για την παραγωγή γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού

κ)  για την καλλιέργεια κριθαριού Λήμνου.

Της επιστροφής της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) 2021/2116 και τον εκτελεστικό κανονισμό 2022/2344 της Επιτροπής, για την επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3. 

σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και των καταχωρηθέντων αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, για το αντίστοιχο έτος, που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ. 

Εττικέτες:
ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές