Τα ζώα θα μεταβούν από τη διατροφή στον στάβλο, που συχνά βασίζονται σε ξηρές ζωοτροφές, στο πολύ εύγευστο ανοιξιάτικο χόρτο με χαμηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνη. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν διατροφικές ανισορροπίες που επηρεάζουν την υγεία των ζώων.

 
Το χόρτο περιέχει πολύ νερό, το οποίο μπορεί να έχει καθαρτική δράση και να οδηγήσει σε διάρροια και πλήρωση της μεγάλης κοιλίας, μειώνοντας έτσι την πεπτικότητα της ξηράς ουσίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής, που συχνά παρατηρείται κατά τη μετάβαση στη βόσκηση, καθώς και κέτωση στις έγκυες προβατίνες.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και η χαμηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνη του νεαρού χόρτου προκαλούν μείωση του pH στη μεγάλη κοιλία, γεγονός που μειώνει επίσης το επίπεδο παραγωγής και την λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος. Τα χαμηλά επίπεδα ινωδών ουσιών και τα υψηλά επίπεδα διαλυτών υδατανθράκων προκαλούν επίσης μετεωρισμό (τυμπανισμό), ιδίως εάν στον βοσκότοπο υπάρχει υψηλή συμμετοχή ψυχανθών (τριφύλλι, μηδική).

Όλα τα βοτανικά είδη περιέχουν μη πρωτεϊνικό άζωτο στην αρχή του κύκλου τους, συμπεριλαμβανομένου αποικοδομήσιμου αζώτου και νιτρικών αλάτων. Αυτά τα νιτρικά είναι δυνητικά τοξικά για τα μηρυκαστικά. Ο σημαντικότερος κίνδυνος ωστόσο είναι η τετανία βοσκής ή η υπομαγνησιαιμία.

Η υπομαγνησιαιμία μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες:

⇒ μείωση πρόσληψης μαγνησίου: η βοσκή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό περιορίζει την απορρόφησή του,

⇒ μειωμένη απορρόφηση: η βοσκή έχει υψηλά επίπεδα καλίου, νερού και μη πρωτεϊνικού αζώτου. Αυτά τα 3 στοιχεία μειώνουν την απορρόφηση του μαγνησίου, ενώ το νάτριο την αυξάνει,

⇒ μειωμένη συγκέντρωση στο αίμα: το σύνδρομο της κινητοποίησης του λίπους που προκαλείται από την περιορισμένη πρόσληψη ξηράς ουσίας, το στρες, τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την έξοδο και ενδεχομένως τα υψηλά επίπεδα παραγωγής, προκαλούν απορρόφηση του μαγνησίου του αίματος.
Ενώ αυτό τείνει να συμβεί με την αναβλάστηση στο τέλος του καλοκαιριού, η μετακίνηση των ζώων σε πλούσια βοσκή μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο λόγω δηλητηρίασης από 3-μεθυλο-ινδόλη (πνευμονικό εμφύσημα), ιδίως αν η βοσκή περιέχει ψυχανθή.

Για να ελαχιστοποιήσετε αυτές τις επιπτώσεις, είναι σημαντικό να ακολουθείτε 3 κανόνες όταν βγάζετε τα ζώα στη βοσκή:

⇒ Αφιερώστε χρόνο για την προσαρμογή της μικροβιακής χλωρίδας της μεγάλης κοιλίας στη νέα διατροφή. Η μετάβαση θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα αρκετών ημερών, ιδανικά 3 εβδομάδων, και σταδιακά οι έξοδοι να γίνονται μεγαλύτερες: στόχος το ¼ του χρόνου βόσκησης την πρώτη εβδομάδα, το ½ τη δεύτερη εβδομάδα και τα ¾ την τρίτη. Η πολύ γρήγορη μετάβαση σε μια πλούσια σε χόρτο διατροφή μπορεί να οδηγήσει στα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω.

⇒  Παρέχετε μακρές και σκληρές χονδροειδείς ζωοτροφές για να διεγείρετε το στομάχι. Οι προβατίνες πρέπει να τρέφονται με χονδροειδείς ζωοτροφές κατά βούληση, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στο στάβλο, καθώς παρέχουν τις απαιτούμενες ινώδεις ουσίες για την εξασφάλιση του μηρυκασμού.

⇒ Ισορροπία ανόργανων στοιχείων και αποικοδομήσιμου αζώτου ανάλογα με το βοτανικό είδος (ψυχανθή έναντι αγρωστωδών). Η πρόσληψη μαγνησίου, νατρίου και καλίου θα πρέπει να παρακολουθείται και το συμπλήρωμα ανόργανων στοιχείων/βιταμινών να αλλάζει εάν κρίνεται απαραίτητο.
Μια προσωρινή θεραπεία με τη χρήση τροφής με προσαρμοσμένο διατροφικό στόχο (όπως για παράδειγμα ενδοστομαχικοί βόλοι) μπορεί να αποτελέσει λύση για το μαγνήσιο.

Για το κάλιο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε πλούσιες πρώτες ύλες, όπως κόνδυλοι, ρίζες και υποπροϊόντα, όπως η βινάσσα ή η μελάσσα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν και πλάκες λείξεως ανοργάνων στοιχείων (NaCl).

Τέλος, για το άζωτο, συνιστάται να επανεξετάζεται η χορηγούμενη ποσότητα πρωτεϊνών στον στάβλο και να επιλέγεται η χρήση ελαιόπιτας ή υποπροϊόντων ζυθοποιίας. Η περίσσεια αζώτου στα ζώα που βόσκουν (νεαρό στάδιο ανάπτυξης) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αναπαραγωγής στις προβατίνες και προβλήματα υγείας στα αρνιά.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης από τα νιτρικά άλατα ή την περίσσεια αζώτου και καλίου, μην λιπαίνετε με άζωτο και κάλιο πριν από την έξοδο των ζώων.
Ακολουθώντας αυτές τις συστάσεις, θα μειώσετε τα προβλήματα που προκαλούνται από την έξοδο στη βοσκή. Επίσης, τα υγιή ζώα θα ανταποκρίνονται και θα αντιστέκονται καλύτερα σε άλλες ασθένειες, όπως λοιμώξεις, παρασιτώσεις κ.λπ.

Οι μεταβάσεις αυτές είναι χρονοβόρες και απαιτείται οι χρησιμοποιούμενες περιοχές βόσκησης να βρίσκονται κοντά στον στάβλο. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημιουργία αποθεμάτων ζωοτροφών για το χειμώνα.

Πρέπει να δίνεται προσοχή στην κατάσταση των ποδιών των ζώων κατά τη διάρκεια αυτών των επαναλαμβανόμενων εξόδων και επιστροφής από και προς τον στάβλο.