Σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027. 

 

Για την αντικατάσταση κυψελών και κινητών βάσεων απαιτούνται:

  Τιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (για ποσά άνω των 500€)

Προσοχή: Ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων από 16/10/2023 έως 30/5/24. Πάνω στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ηλεκτρονικά  «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2024»

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 20 κυψέλες.

Για τις μετακινήσεις μελισσοσμηνών απαιτούνται:

  Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο), με ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€

  Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

  Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού φορτηγού (αν υπάρχει)

  Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

  Αποδεικτικό συνταξιοδότησης ΟΓΑ (μόνο για συνταξιούχους του ΟΓΑ)

  Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 16/10/2023 έως 30/5/2024

Προσοχή: Πάνω στα Δελτία Αποστολής ή στις φορτωτικές θα πρέπει να αναγράφεται «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2024»

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι μελισσοκόμοι, οι οποίοι:

  είναι κάτοχοι άνω των 110 μελισσοσμηνών

  δηλώνουν ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€ (εξαιρούνται από την υποχρέωση του εισοδήματος για τα πρώτα 2 έτη οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα)  και

  είναι επαγγελματίες αγρότες

 

Εττικέτες:
μελισσοκομία