Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γάλα, φρούτα και λαχανικά στα Δημοτικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή υπουργική απόφαση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.

Με την απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όπως ισχύει, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/40 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος προώθησης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος, εφεξής του «Σχολικού Προγράμματος».

Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει:

α) Στην αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος στην διατροφή των παιδιών.

β) Στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Ομάδα στόχος - Δικαιούχοι του Προγράμματος

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού 1308/2013 όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, το «Σχολικό Πρόγραμμα» θα εφαρμοστεί κατά τα σχολικά έτη 2020/2021, 2021/2022 και 2022/2023 σε περίπου 150.000 μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης.

2. Δικαιούχοι του Προγράμματος, ορίζονται οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες επιλεγμένων περιοχών της Χώρας, όπως ορίζονται στην σχετική διακήρυξη και όπως αυτά καθορίζονται από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περίοδος υλοποίησης

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά τα σχολικά έτη 2020/2021, 2021/2022 και 2022/2023.

Επιλέξιμα προϊόντα

1. Η επιλογή των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν στην ομάδα-στόχο κατά την περίοδο υλοποίησης, βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητάς τους, θα γίνει από τα παρακάτω εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας προϊόντα: Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, τοματάκια, αγγουράκια τύπου Κνωσσού και πλήρες παστεριωμένο γάλα.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 δεν περιέχουν καθόλου πρόσθετα σάκχαρα ή πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες, ή πρόσθετα μη φυσικά ενισχυτικά γεύσης Ε 620 έως Ε 650, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Κανονισμού 1308/2013, όπως ισχύει, και την παρ. 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού 2017/40.

3. Τα νωπά προϊόντα της παρ. 1 προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και για τα προϊόντα που προβλέπεται (μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια και τοματάκια), είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας I.

4. Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα εμπεριέχονται σε ατομική συσκευασία με κατάλληλο, για τρόφιμο, περιέκτη και είναι έτοιμα προς άμεση κατανάλωση. Ειδικότερα το πλήρες παστεριωμένο γάλα διατίθεται σε ατομική συσκευασία 250 ml.

5. Σε περίπτωση που δεν έχει διατεθεί το σύνολο της συμβατικής ποσότητας των προϊόντων αλλά έχει ολοκληρωθεί ο συμβατικός αριθμός διανομών και αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η υπολειπόμενη ποσότητα διανέμεται σε συμπληρωματική διανομή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας, το αργότερο μία ημέρα πριν τη λήξη του σχολικού έτους.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ.