Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ελιές: Οργανοληπτική Αξιολόγηση

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευστάθιος Πανάγου, εξηγεί τι καθορίζει την ποιότητα στην ελιά και ποια είναι τα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς σχετίζονται με την ασφάλεια του τελικού προϊόντος, καθώς επίσης και με τα διατροφικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε στο κατατοπιστικό βίντεο που ακολουθεί, με ολόκληρη την ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή του ΓΠΑ, Ευστάθιου Πανάγου, στο πλαίσιο της Ημερίδας που διοργάνωσε παλιότερα η Ένωση Αγρινίου με θέμα "Ελιά: Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία. Προοπτικές, Προτάσεις και Λύσεις".

Η σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρει σημαντικά, αν και η ασφάλεια του προϊόντος είναι παράγοντας υψηλής προτεραιότητας που πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζεται.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιλογής ενός τροφίμου από τον καταναλωτή και βασίζονται στην αξιολόγηση της εμφάνισης, οσμής, γεύσης, υφής μέσω των αισθητηρίων οργάνων.

Παρά τις συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μέχρι στιγμής δυνατός ο προσδιορισμός της οργανοληπτικής ποιότητας ενός τροφίμου με τη χρήση μόνο αναλυτικών οργάνων. Μόνο οι ανθρώπινες αισθήσεις είναι ικανές να περιγράψουν επιτυχώς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός τροφίμου.

Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος για την οργανοληπτική αξιολόγηση των τροφίμων έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή, μεταξύ των άλλων, ειδικών τεχνικών στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων.