Η Φωνή του Αγρότη


Επιχειρησιακές Ομάδες – Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία

Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού και δασικού τομέα. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (EO), της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (ΕΣΚ- Γεωργία/ EIP-AGRI), είναι ομάδες ατόμων που εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο υλοποίησης ενός καινοτόμου έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του ΔΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Υπόμνημα προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για την αυτοτιμολόγηση

Αναλυτικά η διαδικασία. Τι προβλέπεται για τις «επιφυλάξεις» για τα αριθμητικά μεγέθη των τιμολογίων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#