Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Αμπέλου

Σε εφαρµογή του ν.4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση και συναφείς διατάξεις» και της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (Β/1883) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης» είναι υποχρέωση των επαγγελµατιών χρηστών γεωργικών φαρµάκων να εφαρµόζουν τις παρακάτω οδηγίες (γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας).

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή του ΟΓΑ στα Προγράμματα Μαθητείας- οι ειδικότητες

Το ΔΣ του ΟΓΑ αποφάσισε την ένταξη του Οργανισμού στους φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα Μαθητείας για μαθητευόμενους ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- Ι.Ε.Κ που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις οφειλών από απαλλοτριώσεις-εκποιήσεις αγροτεμαχίων στο Μεσολόγγι

Ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μέτρα για την αναγνώριση και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου

Τροποποιείται η απόφαση “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου”.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία γνωστοποίησης πρόθεσης για δωρεάν διανομή ροδάκινων

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#