Ανακοινώσεις


Μέχρι 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ένταξης στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Μέσω της μακροχρόνιας παραχώρησης των βοσκήσιμων γαιών θα γίνεται ορθολογική χρήση όλων των εν δυνάμει εκτάσεων που είναι δυνατόν να βοσκηθούν, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

«Φρένο» στα σενάρια εκτροπής του Αχελώου

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Επιλογή της κυβέρνησης να υπάρξει βιώσιμη λύση για τους υδατικούς πόρους της Θεσσαλίας. Αποσύνδεση της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα από την εκτροπή του Αχελώου».

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε 600.000 και ο ανώτατος αιτούμενος σε 5.000.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις για την Ευδεμίδα στο αμπέλι

Διαβάστε περισσότερα

28 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα της Λύσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#