Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Είναι αναγκαία για να καταγραφούν οι πραγματικά καλλιεργούμενες εκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες άδειες φύτευσης αμπέλου: Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι παραγωγοί

Μέχρι τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις. Αναλυτικά η διαδικασία για τις αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες φυτοπροστασίας για μηλιές-αχλαδιές

Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν μία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των μηλοειδών, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντομολογικούς εχθρούς.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για αύξηση έως 25.000 ευρώ των ενισχύσεων “ήσσονος σημασίας” (de minimis) στους γεωργούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το μέγιστο ποσό των γεωργικών κρατικών ενισχύσεων που τα κράτη μέλη μπορούν να διανέμουν χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση, από 15.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ, σε διάστημα τριετίας, ανά εκμετάλλευση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#