Ανακοινώσεις


ΟΣΔΕ 2018 και Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

Η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι και υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζεται η εξόφληση στα φωτοβολταϊκά

Εξοφλήθηκαν 2.290 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.874,77 ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός ή επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναλυτικά η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#