Η Φωνή του Αγρότη


Καλλιέργειες 2021 – οδηγός επεμβάσεων ανά μήνα

Οι γεωπόνοι του Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ συνέταξαν τον παρακάτω σύντομο οδηγό, με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς. Πρόκειται για μια πλήρη καταγραφή των εργασιών που οι αγρότες οφείλουν να προγραμματίσουν, κάθε μήνα ξεχωριστά, ανάλογα με την καλλιέργειά τους.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#