Γεωργικές Προειδοποιήσεις 


Τριστέτσα: ενημέρωση για τον παθογόνο ιό της “θλίψης” στα εσπεριδοειδή

Ο ιός της Τριστέτσας αποτελεί παθογόνο οργανισμό καραντίνας και σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή εισόδου, αλλά και την εξάλειψη του παθογόνου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Φωνή του Αγρότη


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη των γεωργών μέχρι 25.000 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας ), αυξάνοντας το ανώτατο ποσό, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των αγροτών χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης από την Επιτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

 

Επικαιρότητα


Πρόγραμμα επιτήρησης κλασικής πανώλης και φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων

Οι στόχοι, οι φορείς και οι χώροι εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με την ΚΥΑ του ΥπΑΑΤ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#