Αγροτοδικείο


Είναι ζήτημα επιβίωσης

Στην παγκόσμια οικονομία που κλυδωνίζεται επικίνδυνα, οι αγρότες δουλεύουν και παράγουν.

Ανακοινώσεις


Ο χάρτης των φυτεύσεων για το 2020

Με βάση την υπουργική απόφαση της χορήγησης των αδειών φύτευσης έτους 2020 η χώρα είναι χωρισμένη σε οκτώ περιφέρειες.

Η Φωνή του Αγρότη


Κανόνες ΕΕ για την εμπορία οπωροφόρων φυτών

Οι κανόνες που έχει υιοθετησει και ακολουθεί η ΕΕ για την εμπορία των οπωροφόρων φυτών καταγράφονται αναλυτικά στην Οδηγία 2008/90/ΕΚ — εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#