Η Φωνή του Αγρότη


Διευκρινήσεις για την αποθεματοποίηση στο αιγοπρόβειο και βόειο κρέας

Aνακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το «Άνοιγμα Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης για το Αιγοπρόβειο και Βόειο Κρέας με εκ των προτέρων καθορισμό της ενίσχυσης».

Προειδοποιήσεις για της καρπόκαψα στην Καρυδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες προς τους παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις για Μηλιά – Αχλαδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες προς τους παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στα Πυρηνόκαρπα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες προς τους παραγωγούς.

Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για το Διευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της ενέργειας κατά το τρέχον έτος – Έγκαιρη συνεισφορά των ευρωβουλευτών στη διαμόρφωση της επικείμενης πρότασης – Ψηφοφορία σε συνέχεια της συζήτησης για την 4η λίστα για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζονται οι εργασίες καταπολέμησης των κουνουπιών στη Δυτική Ελλάδα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μεγάλες φυσικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών όπως έλη, υφάλμυρες παράκτιες περιοχές, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά κανάλια, ρέματα, μικρά ποτάμια και παραλίμνιες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Τροποποίηση για τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.880.681,85 €.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#