Ανακοινώσεις


Εκδήλωση παρουσίασης των νέων φωτοβολταϊκών έργων

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 10.30 π.μ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Αναλυτική ενημέρωση για τα υπό κατασκευή έργα και προγραμματισμός για αγροτικά φωτοβολταϊκά και τις νέες Ενεργειακές Κοινότητες.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#