Ανακοινώσεις


Περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις

Υποχρεωτική επισήμανση βόειου κρέατος

Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η υπουργική απόφαση με τα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις για τη τομάτα θερμοκηπίου

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οδοποιία σε Αμπέλια, Ποταμούλα και Άγιο Βλάσιο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει  το έργο Αγροτικής Οδοποιίας  σε Αμπέλια, Ποταμούλα και Άγιο Βλάσιο   προϋπολογισμού 1.736.000,00 €.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#