Ανακοινώσεις


Περιφερειακή συνεργασία για τοπική ανάπτυξη

Σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δ. Ε. για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της κοινής προσπάθειας για τον αγροτικό χώρο.

Ανακοινώσεις


Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε νέους, κάτοχους τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου από ολόκληρη την χώρα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#