Η Φωνή του Αγρότη


Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

Οι παραγωγοί μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ υποβάλουν και την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, η οποία και είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#