Ανακοινώσεις


Δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του αγροτικού τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα το τελευταίο πακέτο έκτακτων μέτρων για την περαιτέρω υποστήριξη των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη έως 5.000 ευρώ ανά αγρότη και 50.000 ευρώ ανά μικρή επιχείρηση. Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για έγκριση.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#