Ανακοινώσεις


Εξισωτική Αποζημίωση 2018: ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι απορρίφθηκαν

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με την τελική κατάταξη των παραγωγών. Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#