Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Σφήκα καστανιάς: εντοπισμός προσβολών – αντιμετώπιση

Προσβάλει όλα τα είδη καστανιάς, διαταράσσει την ανάπτυξη των δένδρων και μειώνει την παραγωγή κατά 60-80%.

Επικαιρότητα


Πρόγραμμα ελέγχου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2020.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#