Ανακοίνωση


Ώρα αποφάσεων για το ΟΣΔΕ της επόμενης μέρας

Ποια θέματα αναδεικνύει η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ. Αναλυτικά η επιστολή στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ΥπΑΑΤ.

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα Δολωματικής Δακοκτονίας τριετούς διάρκειας στη Δυτική Ελλάδα

Για πρώτη φορά τριετές πρόγραμμα! O προϋπολογισμός του έργου της Δακοκτονίας, εκτός φυτοπροστατευτικών ουσιών, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#