Αγροτοδικείο


Και ο αγρότης, …τι θα κάνει;

Να δοθούν άμεσα διευκρινήσεις για την απαραίτητη μετακίνηση στο μαντρί και στο χωράφι.

Αναλυτικές οδηγίες για τις μετακινήσεις

Τί ισχύει από τις 23 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δακοκτονία 2020: η Διακήρυξη για την προμήθεια δακοκτόνων υλικών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), είναι η  Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα: 17:00’.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#