Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Μονίλια κερασιάς – Αντιμετώπιση

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα.

Επεκτείνεται ο χρόνος εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών

Ο χρόνος εξόφλησης παρατάθηκε από την 31η Μαρτίου στην 31η Μαΐου 2020, για όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά ζώντων ζώων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας – Πανδημία COVID-19

Λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης αυτής, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τις μετακινήσεις πολιτών από και προς Τρίτες Χώρες, ενώ ήδη πολλά Κράτη – Μέλη κλείνουν τα σύνορά τους πλήρως.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#