Ανακοινώσεις


Δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση

Γιατί ένα πιστοποιημένο ΚΥΔ δεν πρέπει να υπογράψει την νέα σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#