Επικαιρότητα


Σχέδια Βελτίωσης: τα αποτελέσματα ένταξης στη Δυτική Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκαν 1244 προτάσεις Σχεδίων Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 127.389.745 € με συνολική δημόσια δαπάνη 70.161.884 €.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#