Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Χειμερινή προστασία στο αμπέλι

Αναλυτικές οδηγίες για όλες τις εργασίες και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι αμπελοκαλλιεργητές.

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύσεις αγροτών από θεομηνίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα υπέρ γεωργών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από πυρκαγιές

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. η υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2018.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την προστασία των δασών του πλανήτη

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Τα κράτη μέλη εκφράζουν ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

805.000 ευρώ για τη θωράκιση του φυτικού κεφαλαίου της χώρας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε τη χορήγηση 805.000 ευρώ προς το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τη σύνταξη μεθοδολογιών επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Χειμερινό κλάδεμα ακτινιδιάς

Για την επιτυχημένη ανάπτυξη της ακτινιδιάς είναι αναγκαία η εξασφάλιση άριστων συνθηκών αερισμού και φωτισμού για τη διασφάλιση της καλής υγείας και παραγωγικότητας των δένδρων και την παραγωγή καρπών καλής ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#