Ανακοινώσεις


Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Αναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο περιγράφει την υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψιν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεσμεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»: Τροποποιήσεις-μεταβιβάσεις-απεντάξεις

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης.

Διαβάστε περισσότερα

«Αγροτικός χώρος και επιχειρηματικότητα»

Ημερίδα από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές».

Διαβάστε περισσότερα

 

Γεωργικές Προειδοποιήσεις 


Οδηγίες για την καλλιέργεια της φιστικιάς

Η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#