Ανακοινώσεις 


Τα ΚΥΔ κέρδισαν το δικαστήριο με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Απόλυτη δικαίωση για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που αντιστάθηκαν στην αυθαιρεσία και δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς. Το δικαστήριο απέρριψε δύο (2) αγωγές της GAIA  «ως απαράδεκτες λόγω της αοριστίας τους», υιοθετώντας το βασικό μας επιχείρημα, περί ανύπαρκτων, εικονικών και αόριστων υπηρεσιών που ο «φορέας συντονισμού» προσέφερε τάχα, χωρίς μάλιστα ποτέ να τις ζητήσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινή συμφωνία για επαναχρησιμοποίηση νερού για γεωργική άρδευση

Η χρήση ανακυκλωμένου νερού για γεωργική άρδευση προστατεύει το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#