Η Φωνή του Αγρότη


Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Οι δυνατότητες που η Πρόσκληση παρέχει θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο και, εφ’ όσον χρειαστεί, να αναζητηθούν πρόσθετα κονδύλια, καθώς οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές είναι τεράστιες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Προειδοποιήσεις για Κυκλοκόνιο, Καπνιά, Καρκίνωση

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Ακτινίδια: οδηγίες για τη σωστή συσκευασία και μεταφορά

Οδηγίες προκειμένου να αποφεύγεται η εισαγωγή και η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa).

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#