Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτημάτων Επιλεξιμότητας, Άρσης Επικάλυψης, Ένταξης σε Περιφέρεια

Για το έτος 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31η/01/2020.

Διαβάστε περισσότερα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2019

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2019, οπότε και θα εξοφληθούν 1.680 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 70.572,87 € (88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#