Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Γλοιοσπόριο και το Κυκλοκόνιο: συμβουλές για την αντιμετώπισή τους

Το κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο είναι δύο φυτοπαθογόνοι μύκητες που προσβάλλουν την ελιά. Συγκεκριμένα, το κυκλοκόνιο προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και το γλοιοσπόριο κυρίως τον ελαιόκαρπο, ιδιαίτερα όταν αυτός πλησιάζει την ωρίμανση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των «πράσινων» επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην προϊόντων αλιείας), της διατροφής, του τομέα της παροχής υπηρεσιών, και άλλων επιλεγμένων κλάδων, όπως η ανακύκλωση.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή 785.912 ευρώ, κυρίως σε νέους αγρότες

Από τις 20/08/2019 έως τις 21/08/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 785.912,61 € σε συνολικά 180 δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Φωνή του Αγρότη


Όσα προβλέπονται για τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένας μηχανισμός που συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#