Ανακοινώσεις


Τι αλλάζει στην τιμολόγηση του ΛΑΓΗΕ

Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα της αυτότιμολόγησης – Σε ισχύ ο νόμος για τα λειτουργικά κόστη του «περάσματος» απ’ τον ΛΑΓΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Προδημοσίευση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές στα Βιολογικά- 14,58 εκατ. ευρώ έβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 09/07/2019 έως τις 10/07/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.587.346,03 €.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 11 Ιουλίου τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για την καλλιέργεια Ρυζιού, της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για την Παράδοση Ροδάκινων προς χυμοποίηση, και της Ενίσχυσης για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#